Petr Kavan – Krátká návštěva

Od 19. července do 6. září bude v Galerii Kuzebauch k vidění výstava Petra Kavana, která nese název Krátká návštěva.

Běžec, 2004

Petr Kavan (nar. 1949) se nejprve věnoval řezbářství, kterému se přiučil od sochaře Pavla Kostrhuna. V roce 1996 však odjíždí do Indie, kde objeví kouzlo černé žuly, které kompletně proměnil výtvarníkovu poetiku. Ve svých sochách ze dřeva, černé žuly a bronzu vytváří prostor pro střetávání západního a východního myšlení a mytologie.

Sochy z černé žuly představují významný posun v umělcově estetice. Abstraktní a čisté tvary pohlcují diváka do světa, kde je vše neustále v pohybu.

Sisyfos, 2000

Hlavním motivem Kavanových děl je setkávání s vlastní tělesností a s tím spojeným vědomím konce. Díla jako Sisyfos uvádějí diváka do přímého kontaktu s neodvratností osudu. Kavan do svých děl přináší existenciální nádech, konfrontaci s vlastní smrtelností a jistou úlevu s daným uvědoměním. Poukazuje na to, že život je jen krátká návštěva a propůjčený čas, který jednou všichni musíme vrátit.