Dana Zámečníková – 4x bouře

Zavítejte ve dnech od 19. září do 19. listopadu 2018 do naší Galerie Kuzebauch a objevte díla jedinečné Dany Zámečníkové.

Byl to právě slavný Vernetův obraz „Bouře“, který se stal součástí jejího světa a dal podnět k site specific realizaci. Právě tato scenerie totiž léta visela nad její postelí v bytě rodičů.

Zámečníková na přelomu 60. a 70. let minulého století vystudovala ČVUT a UMPRUM v Praze, což se empaticky projevuje na využití galerijní výlohy, která představuje pomyslný rám, do nějž lze vstupovat. Celá instalace je díky tomu proměnlivá podle denní doby a počasí, což poukazuje na um autorky, sklářské výtvarnice a architektky současně.

Není mnoho českých sklářských umělců, jimž se v zahraničí dostalo takové pozornosti a uznání. Díla Dany Zámečníkové jsou součástí více než třiceti prestižních veřejných sbírek v Evropě, Asii, Severní Americe a Austrálii. Konkrétně to jsou například The Corning Museum of Glass v Corningu, Metropolitan Museum v New Yorku, Victoria & Albert Museum v Londýně či Musée des Arts Décoratifs v Paříži.

I přes světovou pozornost a uznání, Zámečníková nadále rozvíjí potenciál svého výtvarného vyjadřování, a to i ve vztahu k moderním technologiím.

Barbora Tydlitátová & Natálie Bozděchová – Izotopy

Ve dnech 25. července – 11. září 2018 máte možnost u nás v Galerii Kuzebauch spatřit neobyčejná díla Barbory Tydlitátové a Natálie Bozděchové, které patří k nejmladší generaci českých sklářských nadějí. Barbora a Natálie jsou spřízněné autorské duše tvořící jak samostatně, tak společně v rámci volného tvůrčího uskupení vystupujícího pod internetovou identitou p a z d r á t i.

Obě společně absolvovaly obor Návrhářství skla a šperku na Technické univerzitě v Liberci, aby se poté vydaly prohloubit své znalosti o skle na SUPŠ sklářskou v Železném Brodě. Fascinuje je, jak sklo dokáže měnit svůj charakter užitím rozličných technologických postupů při jeho dekorování. Tydlitátová v kolekci objektů ZEVNITŘ obrací sklo naruby tím, že na z volné ruky foukané tvary aplikuje sklářské suroviny. Bozděchová si zase v souboru nádob KAZARI pohrává s egyptsko-secesní technikou zčesávání. Jejich společným projektem je pak kolekce šperků ROTTENSCHMUCK zabývající se tématem ambivalentního vztahu západní civilizace k potravinám.

Sklo je pro ně materiálem, jehož prostřednictvím chtějí vyprávět o svém vidění světa. Nebojí se experimentu, jsou odvážné, ale nikoliv zbrklé – o své práci přemýšlí, s nadsázkou dvakrát řežou, dvakrát měří.

Třetí tištěné vydání Material Times již v prodeji!

Redakce našeho magazínu Material Times připravila zbrusu nové články z oblasti řemesel, designu, materiálů, architektury, umění a životního prostředí, které dali dohromady již třetí tištěné vydání. Na 160 stranách se čtenáři mohou ponořit do lesa, kde lze kácet dřevo podle lunárního cyklu, navštívit dílnu oceňované sklářské výtvarnice Zuzany Kubelkové či si přečíst rozhovor s Andrejem Boleslavským o tom, jak tančit ve virtuální realitě. K zamyšlení nad podobou a životním cyklem věcí čtenáře povede například esej kurátora Petra Nového či provokativní přednáška biologa Jiřího Sádla. Na dalších stránkách pak magazín odkrývá příběhy a myšlenky lidí, vyrábějících nové materiály. Zaostřeno je na mikroby, houby i bioplasty rozložitelné na uhlík a vodu.

„Ve třetím tištěném vydání Material Times se zabýváme vztahem člověka a jeho prostředí. Zajímalo nás, na co a na koho se při svém počínání soustředí, nebo co naopak zůstává na periferii zájmu,“ říká šéfredaktorka Tereza Lišková. „Věřím, že si čtenáři najdou vlastní způsob, jak magazín číst. Pokud je bude bavit odkrývání spojitostí mezi jednotlivými články, budu ráda. Jsem zvědavá, co upoutá jejich pozornost, jak budou magazín jako celek číst.“

Anna Polanská – Tektonika

Naplánujte si návštěvu Galerie Kuzebauch! Přijďte se k nám v období od 1. června do 22. července 2018 podívat na broušené skleněné objekty Anny Polanské (*1973) sochané odvážně hluboko do stěn, mísící v sobě archetypální tvarosloví přírody s letmými doteky estetiky antických řezáčů drahokamů či architektury třicátých let 20. století. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země.

Anna Polanská, rodačka z Mladé Boleslavi, je absolventkou oboru ryté sklo na sklářské škole v Kamenickém Šenově. Poté studovala na pražské UMPRUM, nejprve v ateliéru prof. Kurta Gebauera (sochařství) a posléze prof. Mariana Karla (sklo v architektuře). V současné době již osmnáctým rokem výtvarně vede obor broušené sklo na železnobrodské škole. Svá vlastní díla ze skla nejen navrhuje, ale i sama dotváří brusem, lepením a dalšími technikami.

Martin Janecký – Exprese

Až do 28. května 2018 můžete u nás v Galerii Kuzebauch zhlédnout nezaměnitelnou výstavu Martina Janeckého s názvem Exprese. Janecký dnes právem patří mezi největší hvězdy nejen českého, ale i světového sklářského umění. O jeho originální díla je velký zájem mezi galeriemi i sběrateli, a to včetně globálních celebrit. Základem jeho úspěchu je nejen talent, kreativita a tvůrčí odvaha, ale v prvé řadě pracovitost.

Se sklem začal pracovat jako třináctiletý ve firmě svého otce. Po absolvování Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru se vydal do světa. Zkušenosti získával například v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a zejména USA, kde studoval na Pilchuck Glass School u Richarda Royala a Williama Morrise. Záhy začal být též vyhledávaným pedagogem-lektorem. Proslul především bravurním ovládnutím technologie tvarování skla zevnitř žhavé baňky (tzv. inside bubble sculpting), jejíž pomocí vytváří jedinečné skulptury.

Jakub Berdych st. – Sklorealismus

Až do 23. března 2018 můžete u nás v Galerii Kuzebauch vidět neobyčejnou výstavu Jakuba Berdycha st., který si pozornost získal nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i jako designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 proto působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci.

Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci. Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista. Ví, co si může dovolit on, a co materiál.

Zuzana Kubelková – Sui Generis

do 7. ledna 2018 u nás v galerii můžete shlédnout výstavu mladé české sklářky Zuzany Kubelkové (*1987) s názvem Sui Generis. Své sklářské vzdělání získala autorka na severu Čech – po uměleckoprůmyslové střední škole v Železném Brodě, kde absolvovala obor lisování skla, pokračovala ve studiu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru doc. Ilji Bílka a absolvovala též několik zahraničních stáží. Od roku 2007 se účastní rozličných výstavních projektů a první ocenění za svou práci získala již po dvou letech tvorby. Uspěla v prestižních českých soutěžích s mezinárodní účastí: Cena Ludwiga Mosera (čestné uznání), Stanislav Libenský Award (druhé a třetí místo) a nedávno získala hlavní cenu v soutěži Young Glass 2017 v dánském Ebeltoftu.

Sklo je pro ni médiem, jehož prostřednictvím vypráví své v čase i prostoru proměnlivé chemické romance. Tvoří dynamické sklo, experimentuje a fúzuje!

TRÉSOR 2017 – Galerie Kuzebauch v Basileji

Ve dnech 21. – 24. září 2017 proběhl ve švýcarské Basileji evropský veletrh moderních uměleckých řemesel TRÉSOR, v rámci kterého představila naše Galerie Kuzebauch pestrost přístupů, s nimiž dnešní sklářští výtvarníci v České republice pracují.

První ročník veletrhu se hned po slavnostním zahájení mohl těšit z vysokého počtu návštěvníků, kteří od prvního dne proudili uličkami výstaviště a obdivovali vystavené objekty. Mnoho z nich se zastavilo na našem stánku a se zájmem si nejen prohlíželi díla našich umělců, ale také pozorně naslouchali a vstřebávali nové informace o českém skle, českých výtvarnících a jejich technikách.

Galerie Kuzebauch získala dokonce i pozornost basilejského denního tisku! Deník Basler Zeintung označil objekt „Hlava Bristol“ Martina Janeckého za dílo symbolizující hodnoty TRÉSORU.

Trésor Basel 21. – 24. září 2017

Mezi 21. a 24. zářím 2017 si naplánujte výlet do švýcarské Basileje! Přijďte Galerii Kuzebauch navštívit na TRÉSOR Basel, evropský veletrh moderních uměleckých řemesel.

V České republice dnes působí čtyři početné generace sklářských umělců. Na naši výstavu jsme pečlivě vybrali šest z nich: Klára Horáčková vytváří pomocí stavování skla působivé krystalické objekty, Ondřej Strnadel, Martin Janecký, a v neposlední řadě i Martin Hlubuček, se věnují hutnímu zpracování skla, ačkoli každý si našel svou specifickou cestu. Česká tavená plastika v sobě stále skrývá pozoruhodné výtvarné možnosti, což z hlediska materiálu jen dotvrzuje inovativní technologický postup Vitrucell Zdeňka Lhotského. Petr Stanický kombinuje sklo s jinými materiály, přesto sklu ponechává jeho specifické vlastnosti.

Výstava sice nabízí jen malou ukázku pestrosti přístupů, s nimiž dnes výtvarníci v České republice se sklem pracují, přesto není intelektuální hříčkou, ale zprávou o tom, že české umělecké sklo nežije z podstaty a není zahleděné samo do sebe. Právě naopak.