Jakub Berdych st. – Sklorealismus

Až do 23. března 2018 můžete u nás v Galerii Kuzebauch vidět neobyčejnou výstavu Jakuba Berdycha st., který si pozornost získal nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i jako designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 proto působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci.

Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci. Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista. Ví, co si může dovolit on, a co materiál.

Zuzana Kubelková – Sui Generis

do 7. ledna 2018 u nás v galerii můžete shlédnout výstavu mladé české sklářky Zuzany Kubelkové (*1987) s názvem Sui Generis. Své sklářské vzdělání získala autorka na severu Čech – po uměleckoprůmyslové střední škole v Železném Brodě, kde absolvovala obor lisování skla, pokračovala ve studiu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v ateliéru doc. Ilji Bílka a absolvovala též několik zahraničních stáží. Od roku 2007 se účastní rozličných výstavních projektů a první ocenění za svou práci získala již po dvou letech tvorby. Uspěla v prestižních českých soutěžích s mezinárodní účastí: Cena Ludwiga Mosera (čestné uznání), Stanislav Libenský Award (druhé a třetí místo) a nedávno získala hlavní cenu v soutěži Young Glass 2017 v dánském Ebeltoftu.

Sklo je pro ni médiem, jehož prostřednictvím vypráví své v čase i prostoru proměnlivé chemické romance. Tvoří dynamické sklo, experimentuje a fúzuje!

TRÉSOR 2017 – Galerie Kuzebauch v Basileji

Ve dnech 21. – 24. září 2017 proběhl ve švýcarské Basileji evropský veletrh moderních uměleckých řemesel TRÉSOR, v rámci kterého představila naše Galerie Kuzebauch pestrost přístupů, s nimiž dnešní sklářští výtvarníci v České republice pracují.

První ročník veletrhu se hned po slavnostním zahájení mohl těšit z vysokého počtu návštěvníků, kteří od prvního dne proudili uličkami výstaviště a obdivovali vystavené objekty. Mnoho z nich se zastavilo na našem stánku a se zájmem si nejen prohlíželi díla našich umělců, ale také pozorně naslouchali a vstřebávali nové informace o českém skle, českých výtvarnících a jejich technikách.

Galerie Kuzebauch získala dokonce i pozornost basilejského denního tisku! Deník Basler Zeintung označil objekt „Hlava Bristol“ Martina Janeckého za dílo symbolizující hodnoty TRÉSORU.

Trésor Basel 21. – 24. září 2017

Mezi 21. a 24. zářím 2017 si naplánujte výlet do švýcarské Basileje! Přijďte Galerii Kuzebauch navštívit na TRÉSOR Basel, evropský veletrh moderních uměleckých řemesel.

V České republice dnes působí čtyři početné generace sklářských umělců. Na naši výstavu jsme pečlivě vybrali šest z nich: Klára Horáčková vytváří pomocí stavování skla působivé krystalické objekty, Ondřej Strnadel, Martin Janecký, a v neposlední řadě i Martin Hlubuček, se věnují hutnímu zpracování skla, ačkoli každý si našel svou specifickou cestu. Česká tavená plastika v sobě stále skrývá pozoruhodné výtvarné možnosti, což z hlediska materiálu jen dotvrzuje inovativní technologický postup Vitrucell Zdeňka Lhotského. Petr Stanický kombinuje sklo s jinými materiály, přesto sklu ponechává jeho specifické vlastnosti.

Výstava sice nabízí jen malou ukázku pestrosti přístupů, s nimiž dnes výtvarníci v České republice se sklem pracují, přesto není intelektuální hříčkou, ale zprávou o tom, že české umělecké sklo nežije z podstaty a není zahleděné samo do sebe. Právě naopak.

Vladimír Kopecký – Geometrie

V době od 6. 9. do 3. 11. 2017 máte jedinečnou možnost zhlédnout v prostorách Galerie Kuzebauch díla výjimečného sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého.

Jeho tvorbě je vlastní striktně geometrický přístup. Ať již jde o skleněné kompozice, obrazy či grafické práce, dokáže na omezené ploše přesvědčivě evokovat nekonečnost prostoru, stav beztíže, vizualizovat ticho a plynutí času, jevy vzbuzující v člověku úzkost, melancholii a touhu. To jsou témata, jež Vladimíra Kopeckého jako výtvarníka zajímají. Nebo spíše fascinují. Stejně jako nás jeho umělecké vidění světa a nikdy nekončící hledání lidské duše v něm.

Ateliér Sklo FUD UJEP v Ústí nad Labem – Distinctive Surface

Přijďte objevit nastupující generaci ústeckého Ateliéru skla Fakulty umění a designu! Autorky – Kateřina Kobrlová, Perizat Gabdulakhmet a Sholpan Asherbeková – po absolvování studia na SUPŠ v Kamenickém Šenově prohlubují své technologické i výtvarné zkušenosti pod vedením Ilji Bílka v ateliéru v Ústí nad Labem. Spojuje je však především zájem o tabulové sklo, které každá pojímá svým vlastním osobitým stylem – řez vodním paprskem, nekonečné možnosti vrstvení skla, jeho transparentnosti, křehkosti i hrubosti, kombinace čistoty a tvrdosti skla se strukturou jiných materiálů či interakce skla a rozličných chemických látek. K vidění v Galerii Kuzebauch do 31. 8. 2017.

Proběhl druhý díl z cyklu matériO Fresh

24. května se u jednoho stolu sešli skláři, grafici, scénografové, výrobci materiálů i designéři. Poznávali inovativní materiály, nasávali informace i vůně, debatovali a navzájem se inspirovali. Chtěli byste taky? Registrujte se na další matériO Fresh, který proběhne 13. září 2017!

Druhé tištěné číslo Material Times je v oběhu

V květnu jsme představili druhé tištěné číslo magazínu Material Times. Tentokrát s podtitulem: Co vytváříme? Najdete v něm rozhovor s vizionářkou Carole Collet, která pracuje na vývoji spekulativních roslin. Další texty poukazují na marnivou laboratorní velko-produkci květin, těžkosti s označováním eko-výrobků či na kořenové koberce z Nizozemska. Čtěte také rozhovor s Davidem Vávrou, reportáž z lesního peruánského města, ódu na Františka Skálu či esej o sběratelství.

Klára Horáčková – Evoluce: 17.5. – 7.7. 2017

Zveme Vás na výstavu! „Evoluce“ Kláry Horáčkové, důmyslně stvořená ze stavovaných a někdy ještě nad kahanem tvarovaných skleněných tyčinek, evokuje zvrásněný povrch čedičových útvarů vyvřelých z nitra země. A protože je autorka absolventkou střední sklářské školy v Kamenickém Šenově, nabízí se slovní spojení návrat ke kořenům. Kdo ví, zda otisk majestátní Panské skály nad městem, brány do pekla, ráje či jiných světů, není symbolicky přítomen v každém z jejích děl. Takové intuitivní vzpomínky na budoucnost, protože příroda je v intencích jednoho lidského života věčná.