Matério Prague

 

 

Inovace, inspirace, transfer technologií, materiálové trendy… NEZÁVISLE a bez předsudků. To je matériO Prague! Materiálová knihovna zasvěcená inovativním materiálům v srdci pražského Břevnova se zaměřením na kreativní sféru. Konzultace, semináře, workshopy, výstavy i služby na míru.

Cílem matériO Prague je poskytovat (nejen) odborné veřejnosti informace i fyzický kontakt s novými materiály a vytvořit pro návštěvníky inspirativní prostředí. Knihovna materiálů slouží jako styčná plocha mezi tvůrčími obory, jako jsou architektura, design, móda, výtvarná umění, a vědou a výzkumem, ale také mezi výrobci materiálů a jejich uživateli. Usnadňuje tak orientaci ve složité problematice materiálů a technologií, které se v dnešní době prudce rozvíjejí. Knihovna se kromě každodenního konzultačního servisu věnuje také organizaci výstav, seminářů a workshopů věnovaných materiálům.