Jak zapojit památky do života?

Památky nechráníme pro ně samotné, ale pro kulturní hodnoty, jichž jsou nositeli a které jsou důležité pro člověka a společnost. Mohli bychom tedy řícli, že památky chráníme proto, aby zlepšovaly lidský život, současný i budoucí.

Kniha spojuje do dialogu texty Jorgeho Otero-Pailose, profesora Kolumbijské univerzity v New Yorku a texty přizvaných českých a slovenských autorů, mezi nimiž nejsou pouze architekti či odborníci na památkovou péči, ale také lidé z dalších kulturních oborů.

Jorge Otero-Pailos nevnímá ochranu památek ve smyslu post-faktické kultury, ale zkoumá její možnosti jako nové formy kulturní produkce. Rozevírá pole termínu památka za hranice institucionálně chráněných objektů a předmětů, stejně jako škálu nástrojů, jakými paměť zjevovat, a tedy i chránit.

Texty dalších autorů jsou reakcí na témata a otázky, které Jorge Otero-Pailos ve svých úvahách předkládá, někdy reagují adresněji, jinde jsou pro ně spíše iniciační. Zkoumají možné uplatnění podobných přístupů a zkušeností ve specifikách zdejšího prostředí a doplňují o vlastní pohledy na problematiku, další postoje, náměty či příklady z praxe.

Publikace obohacuje diskusi na téma památkové péče o širší možnosti vnímání pojmů památka a její ochrana, a to zejména v oblasti začlenění památek do současného života.

Nenechte si ujít čtení z knihy Živá památka a povídání s její editorkou Pavlou Melkovou, která v knize společně s dalšími autory, hledá, jak se dívat na památky ještě jinými pohledy, než jsme zvyklí a především, jak je zapojit do našeho současného života.

Kdy: 14. července v 16:00
Kde: vnitřní prostory sýpky Lemberk

Celou událost můžete  podrobně sledovat na facebooku.