Ondřej Strnadel – SOAP

Zavítejte ve dnech od 22. března do 17. května 2019 do naší Galerie Kuzebauch a objevte jedinečnou tvorbu Ondřeje Strnadela – SOAP.

Valašsko patří ke sklářským oblastem s bohatou tradicí. Dnes ji uchovává a rozvíjí zejména Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí a Ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati v nedalekém Zlíně. Není náhodou, že je s oběma institucemi spjat i osud sklářského výtvarníka Ondřeje Strnadela (*1979), který na nich pedagogicky působí. Kraj, v němž se narodil, je pro něj neustálým zdrojem inspirace, avšak mezinárodně srozumitelným, což dokládají úspěšné výstavní prezentace ve Francii, Německu, Polsku, Bulharsku, Slovensku, Nizozemsku a Itálii. V roce 2018 dokonce získal Bavorskou státní cenu.

K pochopení podstaty Strnadelovy tvorby je nutné zdůraznit, že k českému uměleckému sklu od jeho moderních počátků v polovině 20. století patří nejen výtvarná originalita a nápaditost, ale i řemeslná dokonalost. Většinou se však jedná o spojení dvou rozdílných světů, kde jeden z nich zastupuje umělec a druhý sklář – první vymýšlí a druhý podle jeho instrukcí realizuje. Strnadel patří k privilegované menšině, jež se při tvorbě může spolehnout jen sama na sebe. Snad i proto jeho díla postrádají pózy a manýrismus, jsou upřímná, poctivá, v dobrém slova smyslu neokázalá a srozumitelná.

Pomocí ručního foukání do dřevěné formy přichází Strnadel v kolekci SOAP s obdélnými tvary výrazných barevností, jejichž povrch je efektně rozrušován drobnými nepravidelnostmi. Výtvarník tak dále nápaditě rozvíjí svou estetiku geometrických civilních objektů ozvláštněných atypickými detaily, které jim dodávají vnitřní dynamiku, napětí a rafinovanost.