Vladimír Kopecký – Geometrie

V době od 6. 9. do 3. 11. 2017 máte jedinečnou možnost zhlédnout v prostorách Galerie Kuzebauch díla výjimečného sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého.

Jeho tvorbě je vlastní striktně geometrický přístup. Ať již jde o skleněné kompozice, obrazy či grafické práce, dokáže na omezené ploše přesvědčivě evokovat nekonečnost prostoru, stav beztíže, vizualizovat ticho a plynutí času, jevy vzbuzující v člověku úzkost, melancholii a touhu. To jsou témata, jež Vladimíra Kopeckého jako výtvarníka zajímají. Nebo spíše fascinují. Stejně jako nás jeho umělecké vidění světa a nikdy nekončící hledání lidské duše v něm.