Jakub Berdych st. – Sklorealismus

Až do 23. března 2018 můžete u nás v Galerii Kuzebauch vidět neobyčejnou výstavu Jakuba Berdycha st., který si pozornost získal nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů, ale i jako designér a sklářský výtvarník. Od roku 2003 proto působí též jako pedagog na katedře designu Technické univerzity v Liberci.

Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy, má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou. Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti, někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci. Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista. Ví, co si může dovolit on, a co materiál.