JOSEF DIVÍN – KRAJINOU NOCI

Zavítejte ve dnech 26. listopadu 20184. ledna 2019 do naší Galerie Kuzebauch a poznejte jedinečnou tvorbu Josef Divína.

Autor ve své tvorbě pracuje s horizonty a mořem, které se v jeho tvorbě zásadně opakuje. Představuje novou podobu plochého, stavovaného, foukaného, malovaného, případně rytého, leptaného a broušeného skla.

U prostorových tvarů, které autor představuje, je pozoruhodná deformace foukaného tvaru, která je za horka tvořena autorovýma rukama. Nezvyklé je i zachování tzv. kopny, tj. horní části vznikající při foukání na sklářské píšťale, která se běžně odřezává. V jedné z fází tvorby Divín za horka vytváří struktury pomocí aplikace stříbrných fólií. To celé se poté chladí a následuje doladění celého objektu například autorským broušením.

Souhrnný název Krajinou noci značí bezhraniční kreativní proces v nádobách i v plochém stavovém skle, který ústí do melancholicky obsahově mnohoznačných kompozic.

Umělecké dílo však funguje jako symbol, proto Divínovy krajiny mohou mít i mnoho jiných výkladů v konotaci s tím, kdo je vnímá.

Galerie Kuzebauch si vás dovoluje pozvat na předvánoční setkání spojené s komentovanou prohlídkou výstavy Krajinou noci s autorem Josefem Divínem a uvedením nové edice knihy České sklo autorky Sylvy Petrové. Setkání proběhne 12.12.2018 od 16:30

Přijďte nahlédnout do zákulisí tvorby významného sklářského výtvarníka a se svařeným vínem prolistovat novou edicí nepostradatelné knihy o českém skle.