Milan Krajíček – Fluidum

Od 15. listopadu 2019 do 15. ledna 2020 bude v Galerii Kuzebauch k vidění výstava Milana Krajíčka s názvem Fluidum.

Pomalu, 2019

Milan Krajíček studoval pod profesorem Kopeckým na pražské UMPRUM a ke své autorské tvorbě se dostával postupně. Nejprve působil jako designér a pedagog na Akademii ve Světlé nad Sázavou. Po letech přišel s originální koncepcí, když zhotovoval nádoby a objekty pomocí své vlastní technologie tavené skleněné plastiky.

Negativ IV, 2018

Krajíček s každým svým dílem zachází dál a vytváří díla na pomezí pevného a tekutého stavu. Nebojí se dekonstrukce tvaru, hry s hmotou a jejím okolím, prolínání vnitřního a vnějšího prostoru. Tvůrčí cesta, již si Milan Krajíček zvolil, zasluhuje respekt a uznání.

Neklid III, 2019